Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
Z151/2024-31
14 400,00 € Republiková únia zamestnávateľov Slovenská národná galéria
23. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 15/2024/R
Z135/2024-21
265,20 € Alšova jihočeská galerie Slovenská národná galéria
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
Z18/2024-7
300,00 € Jobus s.r.o. Slovenská národná galéria
18. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-36
7,00 € Mgr. Michaela Demovičová Slovenská národná galéria
18. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-37
100,00 € Mgr. Adrián Kobetič, PhD. Slovenská národná galéria
17. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
Z136/2024-111
210,00 € Szépművészeti Múzeum Slovenská národná galéria
17. Apríl 2024
Zmluva č. 30 037/01 o prenájme odpadových nádob na zber zmesového komunálneho odpadu
Z172/2024-2
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Slovenská národná galéria
17. Apríl 2024
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti
Z172/2024-7
51 739,20 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Slovenská národná galéria
17. Apríl 2024
Zmluva o reštaurovaní kníh
Z136/2024-69
408,00 € László Kalocsai Slovenská národná galéria
17. Apríl 2024
Zmluva o mediálnej spolupráci
Z151/2024-40
600,00 € Mixér, o.z. Slovenská národná galéria
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z131/2024-6
3 605,00 € Michala Lipková Slovenská národná galéria
17. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
Z136/2024-112
0,00 € Balneologické múzeum Imricha Wintera Piešťany Slovenská národná galéria
16. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2024
Z136/2024-101
0,00 € SNM Spišské múzeum v Levoči Slovenská národná galéria
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-113
20 220,00 € Mgr. art. Sára Pernecká, IXYPSILON s.r.o. Slovenská národná galéria
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní servisných služieb a rozvoja služieb online katalógu
Z131/2024-7
1 440,00 € Galéria mesta Bratislavy Slovenská národná galéria
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Z136/2024-102
500,00 € Peter Groll Slovenská národná galéria
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-105
1 200,00 € Eva Šušková Slovenská národná galéria
10. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
Z136/2024-107
Doplnená
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Slovenská národná galéria
10. Apríl 2024
Smlouva o výpůjčce
Z136/2024-108
0,00 € Židovské muzeum v Praze Slovenská národná galéria
10. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 019/2024
Z136/2024-79
0,00 € Turčianska galéria v Martine Slovenská národná galéria