Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-28
100,00 € Ing. et Mgr. art. Kristián Németh, ArtD. Slovenská národná galéria
17. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-44
20,00 € Kaja Jurčišinová Slovenská národná galéria
17. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
Z136/2024-173
8,00 € Dominik Martinka Slovenská národná galéria
17. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
Z136/2024-153
1 205,00 € Ősterreichische Nationalbibliothek Slovenská národná galéria
17. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
Z136/2024-155
390,00 € Hungarian national museum, public collection centre Slovenská národná galéria
17. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-42
23,00 € PhDr. Elena McCulloughová Slovenská národná galéria
14. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z121/2024-14
350,00 € Anton Čierny Slovenská národná galéria
14. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z121/2024-13
350,00 € Maximilán Rumanský Slovenská národná galéria
14. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z121/2024-7
12 500,00 € Erik Vilím Slovenská národná galéria
14. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-169
1 000,00 € Jozef Sušienka Slovenská národná galéria
13. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-29
80,00 € Mgr. art. Jana Dušková Slovenská národná galéria
13. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-158
2 400,00 € Peter Mazalán Slovenská národná galéria
13. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-52
100,00 € Dorota Sadovská Slovenská národná galéria
12. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-53
100,00 € Lenka Klodová Slovenská národná galéria
12. Jún 2024
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitie
Z151/2024-59
350,00 € Mgr. art. Jozef Lupták, ArtD. Slovenská národná galéria
12. Jún 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 31/2024/R
Z135/2024-28
0,00 € Nitrianska galéria Slovenská národná galéria
12. Jún 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 28/2024/R
Z135/2024-29
0,00 € OZ Bábence Slovenská národná galéria
7. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-41
1 500,00 € EXTRA s.r.o. Slovenská národná galéria
7. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-43
1 650,00 € Mgr. Eva Benková Slovenská národná galéria
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
Z153/2024-45
25,00 € Alexandra Vikárová Slovenská národná galéria