Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
Z136/2024-84
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Slovenská národná galéria
28. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 33/2024
Z136/2024-82
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Slovenská národná galéria
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí digitálnych záznamov zbierkových predmetov
Z136/2024-85
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Slovenská národná galéria
28. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
Z132/2024-1
8 000,00 € MgA. Martin Hodoň, PhD. Slovenská národná galéria
28. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.3 / 2024
Z136/2024-78
0,00 € Krajská galéria v Prešove Slovenská národná galéria
28. Marec 2024
Potvrdenie o prevzatí reprografických materiálov zbierkových predmetov Krajskej galérie v Prešove (KG) a súhlas na ich požitie č. 4/2024
Z136/2024-77
0,00 € Krajská galéria v Prešove Slovenská národná galéria
28. Marec 2024
Zmluva č. SVKPO-17/2024 o výpožičke a Licenčná zmluva
Z136/2024-83
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Slovenská národná galéria
28. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2024/R
Z135/2024-17
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Slovenská národná galéria
28. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 19/2024/R
Z135/2024-18
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Slovenská národná galéria
28. Marec 2024
Licenčná zmluva
Z153/2024-23
500,00 € Jan Ságl Slovenská národná galéria
27. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-19
320,00 € Mgr. art. Soňa Gardlík Slovenská národná galéria
27. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-20
320,00 € Mgr. Peter Pivoda, PhD. Slovenská národná galéria
27. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-21
320,00 € Mgr. Barbora Tribulová, PhD. Slovenská národná galéria
27. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-22
400,00 € Mgr. et Mgr. Veronika Rabatinová Slovenská národná galéria
27. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-23
320,00 € Mgr. Miroslava Mišová, PhDr. Slovenská národná galéria
27. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-24
320,00 € Romana Halgošová Slovenská národná galéria
26. Marec 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-30
1 500,00 € Mgr. Lucia Almášiová, PhD. Slovenská národná galéria
26. Marec 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-24
20,00 € PhDr. Eva Frimmová, DrSc. Slovenská národná galéria
26. Marec 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-32
4 000,00 € Eva Šimovičová Slovenská národná galéria
26. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 3/2023/A
Z135/2024-12
0,00 € Ing. Rastislav Pazdernatý Slovenská národná galéria