Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z21/2024-2
100,00 € Mgr. Ján Kralovič, PhD. Slovenská národná galéria
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z21/2024-3
100,00 € Martin Piaček Slovenská národná galéria
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z21/2024-4
150,00 € Celestína Minichová Slovenská národná galéria
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-18
100,00 € Vladimír Beskid Slovenská národná galéria
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-42
300,00 € Katarína Blažová Slovenská národná galéria
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-49
3 000,00 € Maroš Greš Slovenská národná galéria
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-54
2 300,00 € David Kalata Slovenská národná galéria
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-27
2 100,00 € Petra Fornayová Slovenská národná galéria
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-22
25,00 € Mgr., Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD. Slovenská národná galéria
28. Február 2024
Licenčná zmluva
Z153/2024-19
300,00 € Mgr. Jana Geržová Slovenská národná galéria
27. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-17
100,00 € Barbora Kureková Geržová Slovenská národná galéria
26. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 09/2024/R
Z135/2024-5
0,00 € Národní galerie v Praze Slovenská národná galéria
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-19
250,00 € Mgr. Vladimír Janček Slovenská národná galéria
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-18
200,00 € Reuben Fowkes Slovenská národná galéria
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. Z18/2024-2
Z18/2024-2
400,00 € LENKA promotion, s.r.o. Slovenská národná galéria
23. Február 2024
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Z151/2024-21
160 000,00 € Tatra banka, a.s. Slovenská národná galéria
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci
Z136/2024-39
1 000,00 € Bc. Alexander Alan Arce Slovenská národná galéria
22. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-41
617,28 € Kaja Jurčišinová Slovenská národná galéria
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 06/2024/R
Z135/2024-7
0,00 € Oravská galéria v Dolnom Kubíne Slovenská národná galéria
22. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-14
2 500,00 € Bc. Vanessa Ďurovičová Slovenská národná galéria