Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-17
100,00 € Barbora Kureková Geržová Slovenská národná galéria
26. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 09/2024/R
Z135/2024-5
0,00 € Národní galerie v Praze Slovenská národná galéria
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-19
250,00 € Mgr. Vladimír Janček Slovenská národná galéria
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-18
200,00 € Reuben Fowkes Slovenská národná galéria
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. Z18/2024-2
Z18/2024-2
400,00 € LENKA promotion, s.r.o. Slovenská národná galéria
23. Február 2024
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Z151/2024-21
160 000,00 € Tatra banka, a.s. Slovenská národná galéria
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci
Z136/2024-39
1 000,00 € Bc. Alexander Alan Arce Slovenská národná galéria
22. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-41
617,28 € Kaja Jurčišinová Slovenská národná galéria
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 06/2024/R
Z135/2024-7
0,00 € Oravská galéria v Dolnom Kubíne Slovenská národná galéria
22. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-14
2 500,00 € Bc. Vanessa Ďurovičová Slovenská národná galéria
21. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-11
20,00 € Mgr. Štefan Szalma, PhD. Slovenská národná galéria
21. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z151/2024-2
5 400,00 € Šimon Lupták, RestauroTRACCO s.r.o. Slovenská národná galéria
21. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2024/R
Z135/2024-6
0,00 € Stredoslovenská galéria Slovenská národná galéria
20. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-6
800,00 € MgA. Ing. arch. Viktor Fuček, ArtD. Slovenská národná galéria
20. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 08/2024/R
Z135/2024-4
0,00 € RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o. Slovenská národná galéria
20. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-28
4 200,00 € CarnokyType, s.r.o. Slovenská národná galéria
20. Február 2024
Zmluva o prenájme bytu
Z136/2024-40
2 500,00 € Macchitella Giovanna-Francesca Slovenská národná galéria
16. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-22
1 000,00 € Juliana Berberich Sokolová Slovenská národná galéria
16. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/MSA/2024
Z136/2024-32
0,00 € Slovenská republika Múzeum vo Svätom Antone Slovenská národná galéria
16. Február 2024
Zmluva o výpožičke diela č. 01/2024/01
Z136/2024-33
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Slovenská národná galéria