Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Z136/2024-103
200,00 € Patrik Palfi Slovenská národná galéria
26. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-116
1 200,00 € Andrea Ďurianová, Art.D. Slovenská národná galéria
26. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-38
20,00 € PhDr. Radoslav Ragač, PhD. Slovenská národná galéria
26. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-39
20,00 € Mgr. Jozef Urminský Slovenská národná galéria
26. Apríl 2024
Licenčná zmluva
Z136/2024-115
212,45 € LITA, autorská spoločnosť Slovenská národná galéria
26. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2024
Z136/2024-104
0,00 € Nitrianska galéria Slovenská národná galéria
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Z136/2024-118
4 350,00 € Róbert Bernath Slovenská národná galéria
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
Z136/2024-59
500,00 € Eva Šušková Slovenská národná galéria
24. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-38
300,00 € Ľuboš Straka Slovenská národná galéria
24. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z151/2024-34
1 500,00 € Mgr.art. Jakub Jančo Slovenská národná galéria
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
Z151/2024-31
14 400,00 € Republiková únia zamestnávateľov Slovenská národná galéria
23. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 15/2024/R
Z135/2024-21
265,20 € Alšova jihočeská galerie Slovenská národná galéria
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
Z18/2024-7
300,00 € Jobus s.r.o. Slovenská národná galéria
18. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-36
7,00 € Mgr. Michaela Demovičová Slovenská národná galéria
18. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-37
100,00 € Mgr. Adrián Kobetič, PhD. Slovenská národná galéria
17. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
Z136/2024-111
210,00 € Szépművészeti Múzeum Slovenská národná galéria
17. Apríl 2024
Zmluva č. 30 037/01 o prenájme odpadových nádob na zber zmesového komunálneho odpadu
Z172/2024-2
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Slovenská národná galéria
17. Apríl 2024
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti
Z172/2024-7
51 739,20 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Slovenská národná galéria
17. Apríl 2024
Zmluva o reštaurovaní kníh
Z136/2024-69
408,00 € László Kalocsai Slovenská národná galéria
17. Apríl 2024
Zmluva o mediálnej spolupráci
Z151/2024-40
600,00 € Mixér, o.z. Slovenská národná galéria