Centrálny register zmlúv

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2019
Poistná zmluva č. 2406447137
22/19
4 999,32 € Generali Poisťovňa, a. s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
26. Júl 2019
POISTNÁ ZMLUVA č. 310.114 úrazové poistenie osôb
21/19
4 341,60 € MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
17. Júl 2019
Zmluva o dodávke komplexnej služby
20/19
5 940,00 € ER-EM, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
16. Júl 2019
POISTNÁ ZMLUVA číslo 2-629-301425
19/19
1 660,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
12. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služby VoIP
18/19
5 745,60 € RAINSIDE s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
25. Jún 2019
Rámcová dohoda o dodávke komunálnych čistiacich prostriedkov
17/19
12 870,30 € REVIS-SERVIS spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
20. Jún 2019
Darovacia zmluva
16/19
0,00 € SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
13. Jún 2019
Rámcová dohoda o dodávke spotrebného materiálu
15/19
5 040,00 € Ing. Silvia Šimoneková - KANCEX Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
7. Jún 2019
Zmluva o odbornej pomoci v roku 2019
14/19
16 200,00 € TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
31. Máj 2019
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU
13/19
0,00 € Mgr. Martina M. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
29. Apríl 2019
Rámcová dohoda o dodávke špeciálnych deratizačných a dezinsekčných služieb
11/19
1 650,00 € Milan Konfráter, Mark 16 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
29. Marec 2019
Rámcová dohoda o dodávke kancelárskych potrieb
09/19
8 311,26 € REVIS-SERVIS spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
29. Marec 2019
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU
10/19
0,00 € Mgr. Katarína T. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
21. Marec 2019
Kúpna zmluva č. 1/2019
08/19
15 767,00 € PULImedical, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
1. Marec 2019
Kúpna zmluva
06/19
4 724,00 € Gustra group s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
1. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní služieb (verejné obstarávanie)
07/19
Doplnená
12 485,00 € Kancelária verejného obstarávania, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
28. Február 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-04
04/19
83 507,20 € Stredoslovenská energetika, a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
28. Február 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
05/19
38 951,64 € ZSE Energia, a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
21. Január 2019
Rámcová dohoda o dodávke pekárenských výrobkov
02/19
56 866,19 € Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
23. Január 2019
Rámcová dohoda o komplexnej dodávke rôznych potravinových výrobkov
03/19
37 021,66 € COMIDA, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie