Centrálny register zmlúv

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Poistná zmluva
58/2024
2 160,00 € COLONNADE INSURANCE Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
5. Jún 2024
Rámcová dohoda o dodávke tekutých pracích prostriedkov so systémom dávkovačov a ostatné pracie prostriedky
59/2024
11 872,80 € All4laundry s.r.o Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
20. Máj 2024
Rámcová dohoda špeciálny zdravotnícky materiál
55/2024
9 989,29 € VIDRA a spol.s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
15. Máj 2024
Zmluva - zemný plyn
53/2024
117 264,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
57/2024
6 768,00 € SWAN, a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 35/2024 POTRAVINY
35/2024
70 411,76 € Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. (TOPEC a.s.) Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 32/2024 POTRAVINY
32/2024
122 224,23 € POZANA MEAT s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 33/2024 POTRAVINY
33/2024
81 143,40 € Majster mäsiar s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 36/2024 POTRAVINY
36/2024
85 362,31 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 37/2024 POTRAVINY
37/2024
112 036,98 € DEMIFOOD spol.s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 34/2024 POTRAVINY
34/2024
102 823,20 € DEMIFOOD spol.s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
18. Január 2024
Zmluva o výkone a poskytnutí služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom
12/2024
0,00 € Ing. Rudolf Vašíček Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
5. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny
86/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
88/2023
17 280,00 € Mgr. Štefan Slováčik Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
18. December 2023
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o nakladaní odpadu
90/2023
0,00 € ENVI - GEOS Nitra, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
19. December 2023
Nájomná zmluva
91/2023
0,00 € Bystro 11 s.r.o., Bystrík Bilík Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
22. December 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 51/2020
92/2023
0,00 € KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
30. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
68/2023
7 329,60 € SWAN a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
10. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb
53/2023
2 376,00 € RAINSIDE, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
2. Jún 2023
Rámcová dohoda o dodávke tekutých pracích prostriedkov so systémom dávkovačov a ostatné pracie prostriedky
46/2023
11 628,00 € All4laundry s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie