Centrálny register zmlúv

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2011
Kúpna zmluva na dodávku liekov a liečiv
2011/OBCH/IF/367
0,00 € MED-ART, spol. s r. o. Psychiatrická nemocnica, Veľké Zálužie
16. Marec 2011
Zmluva o pripojení
2-2011
0,00 € Slovak Telecom a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
16. Marec 2011
Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
3-2011
0,00 € SILVER CORPS s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
28. Marec 2011
Dodatok č.1
PLZ-01-2010
Doplnená
0,00 € MÄSOTOP, s.r.o.. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2011
Rámcová zmluva na dodávku sterilizovaných potravín
001R/2010
0,00 € ATC-JR Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2011
Rámcová zmluva na dodávku pracovných odevov
002R/2010
0,00 € Peter Beliansky Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2011
Rámcová zmluva na dodávku čistiacich a pracích prostriedkov
003R/2010
0,00 € Frimas spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2011
Rámcová zmluva na dodávku hydinového mäsa
004R/2010
0,00 € HSH s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2011
Rámcová zmluva na dodávku balených potravín
005R/2010
Doplnená
0,00 € H+L LUŠNÁK spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2011
Rámcová zmluva na dodávku mliečných výrobkov
006R/2010
0,00 € H+L LUŠNÁK spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2011
Rámcová zmluva na dodávku pekárenských výrobkov
007R/2010
0,00 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. Apríl 2011
Rámcová zmluva na dodávku mrazených potravín
008R/2010
0,00 € Ryba, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
8. September 2011
Mandátna zmluva 23/2011 - mliečne výrobky
10/2011
0,00 € Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
21. November 2011
Rámcová dohoda - pekárenske výrobky
23/2011
0,00 € Penam SLOVAKIA a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
29. December 2011
Dodatok č.2 - Zmluva o uložení odpadu na skládke
19/2010
Doplnená
0,00 € KOMPLEX - odpadová spoločnosť Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
12. Január 2012
Zmluva o dodávke plynu
02/212
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
15. Február 2012
Zmluva o združenej dodávke elektriny
08/2012
0,00 € ZSE Energia, a. s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
4. Máj 2012
Dohoda o ukončení zmluvy
10-1/2012
0,00 € Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
21. Máj 2013
Dohoda o ukončení platnosti Kúpnej zmluvy zo dňa 10.4.2010, číslo: KZ 158258/01/2010
3/2013
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
21. Máj 2013
Kúpna zmluvy č. 9/2013 na dodávku medicinálnych, technických a špeciálnych plynov
4/2013
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie