Centrálny register zmlúv

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2018
Rámcová dohoda o dodávke konzervovaných rýb a mrazenej zeleniny
27/18
9 799,34 € COMIDA, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
9. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
26/18
3 000,00 € Darina Urbánková Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
28. Jún 2018
Rámcová dohoda o dodávke čerstvého hydinového mäsa a mäsových výrobkov
24/18
40 803,91 € ALPHA LEONIS, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
28. Jún 2018
Rámcová dohoda o dodávke osobných hygienických a čistiacich prostriedkov
25/18
10 868,16 € HaS Nitra spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
19. Jún 2018
Rámcová dohoda o dodávke ovocia a zeleniny
23/18
52 549,28 € Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
14. Jún 2018
Zmluva o dielo
22/18
70 553,07 € EKMUS, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
12. Jún 2018
Kúpna zmluva
19/18
5 100,00 € CHIROS MEDICAL s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
12. Jún 2018
Zmluva o dodávke komplexnej služby
20/18
4 950,00 € ER-EM, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
12. Jún 2018
Rámcová dohoda o dodávke škrobových a mlynských potravinových výrobkov
21/18
6 521,71 € GRANDFOOD, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
17. Máj 2018
Zmluva o dielo
18/18
76 451,14 € MIKAMONT, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
14. Máj 2018
Rámcová dohoda o dodávke špeciálnych deratizačných a dezinsekčných služieb
17/18
1 650,00 € Milan Konfráter, Mark 16 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
10. Máj 2018
Zmluva o dodávke špeciálneho zariadenia pre kompostovanie
15/18
10 500,00 € JRK WASTE MANAGEMENT, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
10. Máj 2018
Kúpna zmluva č. 2180390804
16/18
482,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
4. Máj 2018
Rámcová dohoda o dodávke komunálnych čistiacich prostriedkov
14/18
13 753,68 € REVIS SERVIS spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
2. Máj 2018
Nájomná zmluva
13/18
Doplnená
37 875,00 € Avenue 2 s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
15. Marec 2018
Poistná zmluva na poistenie majetku
11/18
Doplnená
8 831,00 € HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
14. Marec 2018
Zmluva o poskytovaní služieb (verejné obstarávanie)
10/18
11 896,00 € Kancelária verejného obstarávania, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
13. Marec 2018
Kúpna zmluva č. 2180389744
09/18
1 154,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
9. Marec 2018
Zmluva o dielo
08/18
11 658,00 € ANETE SR, spol.s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
7. Február 2018
Zmluva č. 143/2018 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch
05/18
0,00 € KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie