Centrálny register zmlúv

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2016
Zmluva o spolupráci
15/2016
0,00 € RENOMIA, s. r. o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
28. Apríl 2016
Zmluva o dielo vykonaní špeciálnych deratizačných a dezinfekčných služieb
13/2016
2 000,00 € Milan Konfráter, Mark 16 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
28. Apríl 2016
Rámcová dohoda o dodávke konzervovaných rýb a mrazenej zeleniny
14/2016
4 116,97 € INMEDIA, spol. s r. o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
27. Apríl 2016
Rámcová dohoda o dodávke ovocia a zeleniny
12/2016
25 654,25 € Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
26. Apríl 2016
Zmluva o dodávke služby správy výpočtových zariadení
11/2016
9 920,00 € RAINSIDE, s. r. o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
1. Apríl 2016
Rámcová dohoda o dodávke kancelárskych potrieb
10/2016
4 780,00 € HaS Nitra spol. s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
16. Marec 2016
Rámcová dohoda o dodávke hygienických a čistiacich potrieb
8
4 900,00 € HaS Nitra spol. s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
15. Marec 2016
Dodatok č2 k zmluve o poskytnutí NFP č. 011/3.2MP/2009
011/3.2MP/2009
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
10. Júl 2014
Suhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
17/14
Doplnená
6 180,24 € Alianz Slovenská poisťovňa,a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
18. Jún 2014
Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v roku 2013
16/14
9 761,00 € TAX-AUDIT Slovensko, spol.s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
4. Jún 2014
Zmluva o zverejnení firmy
15/14
144,00 € Mediatel,spol.s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
2. Jún 2014
Rámcová dohoda-hygienické a čistiace potreby
14/14
9 800,00 € HaS Nitra spol.s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
29. Máj 2014
Dohoda o skončení vzťahu založeného Zmluvou o preprave veci a zabezpečení zneškodnenia odpadu
12/14
0,00 € MUDr. Marián Šiška Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
29. Máj 2014
Zmluva o zbere, preprave a zabezpečení zneškodnenia odpadu
Zmluva o zbere, preprave a zabezpečení zneškodnenia odpadu
0,00 € Fleming, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
6. Máj 2014
Rámcová dohoda-kancelárske potreby
10/2014
9 800,00 € HaS Nitra spol.s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
16. Apríl 2014
Kúpna zmluva-rôzne čistiace stroje
9/14
9 000,00 € MITECH SLOVAKIA,s.r.o Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
22. Január 2014
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SOVO-0514
3/2014
Doplnená
229 763,80 € LAMA energy a.s.-organizačná zložka Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
24. Január 2014
Zmluva o dodávke elektriny
5/2014
0,12 € MAGNA E.A. s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
4. Máj 2012
Dohoda o ukončení zmluvy
10-1/2012
0,00 € Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
15. Marec 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2012o
28 280,00 € Soňa Korčeková - ASO VENDING Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie