Centrálny register zmlúv

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2018
Rámcová dohoda o dodávke pekárenských výrobkov
04/18
43 462,11 € Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
29. Január 2018
Rámcová dohoda o dodávke kancelárskych potrieb
03/18
7 042,92 € REVIS SERVIS spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
25. Január 2018
Rámcová kúpna zmluva na špeciálny zdravotnícky materiál
01/18
11 276,53 € VZP Adrika s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
25. Január 2018
Rámcová dohoda na komplexnú dodávku rôznych potravinových výrobkov
02/18
37 099,32 € GRANDFOOD, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
19. December 2017
Poistná zmluva č. 6001946167 pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
41/17
568,00 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
19. December 2017
Zmluva o dodávke služby vedenia agendy mzdového účtovníctva a ekonomiky práce
43/17
14 890,00 € ECONOMY Corporation, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
27. December 2017
Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác za rok 2017
44/17
11 650,00 € TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
19. December 2017
Sponzorská zmluva
42/17
1 500,00 € Zentiva, a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
13. December 2017
Rámcová dohoda
40/17
79 206,50 € HÔRKA, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
5. December 2017
Rámcová dohoda o dodávke čerstvých vajec
39/17
12 120,00 € COMIDA, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
21. November 2017
Zmluva o dielo- Hydrogeologický prieskum a vypracovanie záverečnej správy s výpočtom zásob podzemných vôd
38/17
7 220,00 € HES-COMGEO spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
20. November 2017
Rámcová dohoda o dodávke sanitárnych nemocničných čistiacich prostriedkov
37/17
7 886,52 € HaS Nitra spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
16. November 2017
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
36/17
0,00 € Lindström, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
9. November 2017
Zmluva o prenájme Spoločenského domu vo Veľkom Záluží
35/17
130,30 € Obec Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
7. November 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
34/17
36 220,00 € Soňa Korčeková - ASO VENDING Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
2. November 2017
Rámcová poistná zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel
33/17
Doplnená
213,62 € Generali Poisťovňa, a. s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
28. August 2017
Rámcová dohoda o dodávke farmaceutických výrobkov, vrátane poskytovania lekárskych služieb
30/17
99 999,88 € ZDENPHARM, s. r. o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
28. August 2017
Kúpna zmluva
31/17
410,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
18. August 2017
Zmluva o dielo
29/17
0,00 € OFIR-Julio TABI, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
2. August 2017
Zmluva o dielo č. 0107-ZRAS-2017
28/17
63 769,26 € ZRAS, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie