Centrálny register zmlúv

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
Rámcová dohoda špeciálny zdravotnícky materiál
39/2023
11 613,73 € VIDRA a spol.s.r.o Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
24. Máj 2023
Zmluva - Zemný plyn
42/2023
230 227,20 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
26. Apríl 2023
Dohoda o poskytnutí preddavku
34/2023
0,00 € Ing. Juraj M. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
26. Apríl 2023
Dohoda o poskytnutí preddavku
35/2023
0,00 € Ing. Andrej M. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
12. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. 29/2023 Potraviny
29/2023
89 025,74 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
12. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. 26/2023 Potraviny
26/2023
129 105,27 € MIK, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
12. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. 27/2023 Potraviny
27/2023
86 444,35 € POZANA MEAT s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
12. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. 30/2023 Potraviny
30/2023
82 943,97 € Ľubica Jelačičová Veľkoobchod OZ Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
12. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. 31/2023 Potraviny
31/2023
116 260,15 € INMEDIA, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
12. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. 28/2023 Potraviny
28/2023
95 274,10 € INMEDIA, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb k Plánu obnovy a odolnosti SR
25/2023
5 280,00 € Consulting & Education Partners, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
10. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní anestéziologických služieb
20/23
0,00 € OCTAVIANUS,s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
24. Február 2023
Zmluva o nájme služobného bytu
13/2023
0,00 € PhDr. Katarína Trnková Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
13. Január 2023
DOHODA O POSKYTNUTÍ PREDDAVKU
1/2023
0,00 € Juraj M. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
14. December 2022
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
65/2022
17 280,00 € Mgr. Štefan Slováčik Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
16. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
64//2022
0,00 € Pow-en a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
114/2022
0,00 € Jozef M. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
22. November 2022
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
62/2022
6 480,00 € SK - Stolamed, s.r.o Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
21. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
56/2022
8 496,00 € SWAN, a.s. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
21. Október 2022
Prevádka WEB sídla a poskytovanie s tým spojených služieb
57/2022
10 080,00 € RAINSIDE, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie