Centrálny register zmlúv

Hlavný banský úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. August 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na súkromné a služobné účely
632-1036/2021
0,00 € Hlavný banský úrad Ing. Michal Berenčík
30. Jún 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na súkromné a služobné účely
569-912/2021
0,00 € Hlavný banský úrad Ing. Miroslava Šárniková - Kudlíková
30. Jún 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na súkromné a služobné účely
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na súkromné a služobné účely
0,00 € Hlavný banský úrad Ing. Ľubomír Smutný
30. Jún 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na súkromné a služobné účely
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na súkromné a služobné účely
0,00 € Hlavný banský úrad Ing. Tibor Turňa
28. Jún 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na súkromné a služobné účely
529-809/2021
0,00 € Hlavný banský úrad PhDr. Ing. Peter Čulen
15. Jún 2021
Poistná zmluva pre havarijné poistenie
5019000689
2 523,87 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Hlavný banský úrad
8. Jún 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na súkromné a služobné účely
496-757/2021-II
0,00 € Hlavný banský úrad Ing. Erich Veselényi
4. Jún 2021
Zmluva o výpožičke
487-739/2021
0,00 € Hlavný banský úrad Banícky spolok Spiš, OZ
2. Jún 2021
Dohoda o prevode práv a povinností
A10759817
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
2. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A17371726
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
1. Jún 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na súkromné a služobné účely
496-757/2021
0,00 € Hlavný banský úrad Ing. Bohumír Zvrškovec
12. Máj 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 1342-2523/2020
1342-2523/2020
56,63 € Hlavný banský úrad Ivan Bíreš
12. Máj 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 927-1277/2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 927-1277/2020
56,62 € Hlavný banský úrad Vladimír Tejbus
12. Máj 2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 116-36/2018
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 116-36/2018
59,32 € Hlavný banský úrad Vladimír Kost
31. Marec 2021
Zmluva o dielo
313-451/2021
7 327,91 € FB stav s.r.o. Hlavný banský úrad
18. Marec 2021
Dohoda o prevode práv a povinností
208-189/2021
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Hlavný banský úrad
17. Február 2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/0BÚ Banská Bystrica
1/2021/OBÚ Banská Bystrica
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
2. Február 2021
Dodatok 7 k Servisnej a materiálovej zmluve č. 42602008
42602008
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Hlavný banský úrad
2. Február 2021
Dodatok 7 k Servisnej a materiálovej zmluve č. 42602009
42602009
Doplnená
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Hlavný banský úrad
2. Február 2021
Dodatok 2 k Servisnej a materiálovej zmluve č. 42603879
42603879
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Hlavný banský úrad