Centrálny register zmlúv

Hlavný banský úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2014
Konica Minolta SM služba
42602011- HBÚ č. 1497/2014
Doplnená
316,80 € Konica Minolta, s.r.o. Hlavný banský úrad
10. December 2014
Zmluva o dielo
1637-3381/2014
6 119,09 € Ján Dlabaj - POPAKO Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
17. Október 2014
Zmluva o dielo
1206-1829/2014
Doplnená
35 711,55 € Ľubomír Pelachy LP - STAVMIX Hlavný banský úrad
22. September 2014
Zmluva o dielo
1/2013 - OBÚ Ke
15 793,00 € HGJ, s.r.o. Obvodný banský úrad v Košiciach
16. Apríl 2014
Kúpna zmluva na dodanie 1ks Dacia Duster
345-835/2014
16 407,00 € TT-CAR, s.r.o. Hlavný banský úrad
17. Február 2014
Zmluva o prenajme parkovacieho miesta
319-402/2014
438,00 € Mesto Banská Štiavnica Hlavný banský úrad
14. Február 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A7539941
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
4. Február 2014
O zabezpečovaní poskytovania stravovania pre zamestnancov
07K441018
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Hlavný banský úrad
30. Január 2014
Zmluva o prevode majetku štátu
1293-1933/2013
0,00 € Hlavný banský úrad Úrad práce, soc. vecí a rodiny SR v Banskej Štiavnici
30. Január 2014
Zmluva o ubytovaní
264-307/2014-I
46,25 € Hlavný banský úrad Ing. Erich Veselényi
30. Január 2014
Zmluva o nájme bytu
264-307/2014-II
46,25 € Hlavný banský úrad Ing. Štefan Tóth
16. Júl 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1201275 OBÚ BB
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Hlavný banský úrad
16. Júl 2013
Zmluva o združenej dodávke el. energie
1201276 - OBÚ B. Bystrica
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Hlavný banský úrad
18. Júl 2013
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie - HBÚ byt č. 4
HBÚ 910/2013
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Hlavný banský úrad
18. Júl 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
HBÚ 911/2013-OM6100874
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Hlavný banský úrad
18. Júl 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
HBÚ 911/2013-OM6217742
0,00 € Sterdoslovenská energetika, a.s. Hlavný banský úrad
19. December 2013
Zmluva o zabezpečení bezpečnostnotechnickej služby a požiarnej ochrany
208-380/2013
2 880,00 € J.F. spol. s r.o. Hlavný banský úrad
19. December 2013
Zmluva o dodávke plynu
9104739599
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hlavný banský úrad
19. December 2013
Zmluva o dodávke plynu - sl. byt
6300168897
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hlavný banský úrad
19. December 2013
Zmluva o dodávke plynu - OBÚ BB
9100098742
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hlavný banský úrad