Centrálny register zmlúv

Hlavný banský úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2017
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
225-292-2017
207,34 € Hlavný banský úrad RR Gurman s.r.o.
23. Január 2017
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
137-146-2017
207,34 € RR Gurman s.r.o. Hlavný banský úrad
10. Január 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
966-1982/2016
16 620,00 € DATALAN, a.s. Hlavný banský úrad
10. Január 2017
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. HBÚ 966-1982/2016
HBÚ č. 966-1982/2016
864,00 € DATALAN, a.s. Hlavný banský úrad
27. September 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z-046/2006 dodatok č. 3/M
Doplnená
10 979,40 € Wolters Kluwer s.r.o. Hlavný banský úrad
14. December 2016
Zmluva o dielo
1/2016
2 478,81 € HGJ, s.r.o. Obvodný banský úrad v Košiciach
7. December 2016
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
A9991822
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
7. December 2016
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
A9144400
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
7. December 2016
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
A9881358
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
6. December 2016
Kúpna zmluva
Z201642907_Z
Doplnená
19 875,76 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hlavný banský úrad
1. December 2016
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
1159-1899/2016
207,34 € Hlavný banský úrad RR Gurman s.r.o.
14. November 2016
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
1088-1785/2016
207,34 € Hlavný banský úrad RR Gurman s.r.o.
28. Október 2016
Zmluva o dielo na realizáciu prác - oprava havarijného stavu kanalizácie administratívnej budovy úradu
17/2016
Doplnená
2 024,28 € AMSTAVBA, s.r.o. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
12. Október 2016
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
965-1553/2016
207,34 € Hlavný banský úrad RR Gurman s.r.o.
27. September 2016
Nájom nebytových priestorov
853-1388/2016
207,34 € Hlavný banský úrad RR Gurman s.r.o.
19. Júl 2016
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
695-1139/2016
414,68 € Hlavný banský úrad RR Gurman s.r.o.
23. Február 2016
Zmluva o nájme bytu
166-406/2016
4 320,00 € Bytová Správa, s.r.o. Hlavný banský úrad
23. Február 2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny
166-405/2016
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Hlavný banský úrad
1. Február 2016
Zmluva o dodávke plynu
166-296/2016
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hlavný banský úrad
27. Január 2016
Dohoda o užívaní bytu
166-259/2016
0,00 € Mesto Banská Štiavnica Hlavný banský úrad