Centrálny register zmlúv

Hlavný banský úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2022
Zmluva o dielo č. 11/2022
11/2020
500,00 € ČaSS, spol. s r.o. Hlavný banský úrad
26. Január 2022
Zmluva o nájme bytu
168-140/2022
Doplnená
0,00 € Bytová správa s. r. o. Hlavný banský úrad
18. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 2/2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 2/2020
89,18 € Hlavný banský úrad Ing. Erich Veselényi
18. Január 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 1342-2523/2020
1342-2523/2020
Doplnená
72,68 € Hlavný banský úrad Ivan Bíreš
18. Január 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 927-1277/2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 927-1277/2020
72,67 € Hlavný banský úrad Vladimír Tejbus
18. Január 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu č. 116-36/2018
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu č. 116-36/2018
76,95 € Hlavný banský úrad Vladimír Kost
13. Január 2022
Zmluva o zrušení vecného bremena
150722022
0,00 € Hlavný banský úrad Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
22. December 2021
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby strážna služba "PCO"
2022/01/01/833/PCO
0,00 € SG Security s.r.o. Hlavný banský úrad
22. December 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1001-1701/2021
3 867,34 € SPP, a.s. Hlavný banský úrad
20. December 2021
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke
427/2021-2060-2030
0,00 € Ministerstvo hospodárstva Hlavný banský úrad
7. December 2021
Zmluva o dielo
848-1578/2021
23 004,00 € N2N s. r. o. Hlavný banský úrad
29. November 2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ZA ZC TWIN (DS-SME)
A16772140
Doplnená
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
9. November 2021
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
52109297
5 059,60 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Hlavný banský úrad
28. Október 2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
BB/2021/00473
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Hlavný banský úrad
22. September 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/OBÚ Banská Bystrica
1/2021/OBÚ Banská Bystrica
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
21. September 2021
Zmluva o dielo
564-1270/2021
19 837,90 € TANART, s.r.o. Hlavný banský úrad
9. September 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 1342-2523/2020
1342-2523/2020
59,13 € Hlavný banský úrad Ing. Ivan Bíreš
9. September 2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 927-1277/2020
927-1277/2020
59,12 € Hlavný banský úrad Ing Vladimír Tejbus, CSc.
9. September 2021
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 116-36/2018
116-36/2018
Doplnená
61,82 € Hlavný banský úrad Ing. Vladimír Kost
9. August 2021
Zmluva o poskytovaní služby "KNIHA JÁZD"
561-1007/2021
0,00 € AIR kompresory, s.r.o. Hlavný banský úrad