Centrálny register zmlúv

Hlavný banský úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Dohoda o pridelení a použití služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
165-162/2023
0,00 € Hlavný banský úrad Ing. Vladimír Kost
1. Február 2023
Dohoda o pridelení a použití služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
166-163/2023
0,00 € Hlavný banský úrad Mgr. Pavol Antošík
1. Február 2023
Dohoda o pridelení a použití služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
167-164/2023
0,00 € Hlavný banský úrad Mgr. Michal Rajnoha
23. Január 2023
Dohoda o pridelení a použití služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
89-3/2023
0,00 € Hlavný banský úrad Ing. Erich Veselényi
26. December 2022
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
ZM-30412-2023
3 507,84 € Wolters Kluwer SR, s.r.o. Hlavný banský úrad
19. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
5100015236
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hlavný banský úrad
4. Október 2022
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
769-1326/2022
0,00 € Hlavný banský úrad Mgr. Pavol Antošík
28. September 2022
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
751-1301/2022
0,00 € Hlavný banský úrad PhDr. Ing. Peter Čulen
8. August 2022
Zmluva o dielo
44-1100/2022
Doplnená
282 912,06 € MS holding spol. s r. o. Hlavný banský úrad
14. Júl 2022
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkreomné účely
598-1050/2022
0,00 € Hlavný banský úrad Ing. Alžbeta Pustová
2. Jún 2022
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely č. 489-848/2022
489-848/2022
0,00 € Hlavný banský úrad Ing. Klára Hricová
31. Máj 2022
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely č. 481-836/2022
481-836/2022
0,00 € Hlavný banský úrad PhDr. Ing. Peter Čulen
12. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení diela a licenčná zmluva č.: 2022-06/W06
2022-06/W06
1 200,00 € AlejTech, spol. s r.o. Hlavný banský úrad
4. Apríl 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
383-583/2022
0,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Hlavný banský úrad
17. Marec 2022
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely č. 2056
2056
0,00 € Hlavný banský úrad Klára Hricová
21. Február 2022
Zmluva o dielo č. 11/2022
11/2020
500,00 € ČaSS, spol. s r.o. Hlavný banský úrad
26. Január 2022
Zmluva o nájme bytu
168-140/2022
Doplnená
0,00 € Bytová správa s. r. o. Hlavný banský úrad
18. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 2/2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 2/2020
89,18 € Hlavný banský úrad Ing. Erich Veselényi
18. Január 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 1342-2523/2020
1342-2523/2020
Doplnená
72,68 € Hlavný banský úrad Ivan Bíreš
18. Január 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 927-1277/2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 927-1277/2020
72,67 € Hlavný banský úrad Vladimír Tejbus