Centrálny register zmlúv

Hlavný banský úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2011
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - J. Straku č. 8
315-409/2011
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Hlavný banský úrad
16. Marec 2011
Zmluva o nájme bytu
418-574/2011
Doplnená
0,00 € Ing. Vladimír Tejbus, CSc. Hlavný banský úrad
21. Marec 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
463-649/2011
0,00 € Roman Škamla - Inéz Hlavný banský úrad
27. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
342-724/2012-I.
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
27. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
A6209067
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
27. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
A6209431
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
27. Marec 2012
Dodatok k zmluve o pripojení č. A3725985
A3725985
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
27. Marec 2012
Dodatok k zmluve o pripojení č. A2354454
A2354454
Doplnená
0,00 € Orange Slovakia, a.s. Hlavný banský úrad
27. Marec 2012
Dodatk k zmluve o pripojení č. A3032680
A3032680
Doplnená
0,00 € Orange Slovakia, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2012
Dodatok k zmluve o pripojení
020136
Doplnená
0,00 € Orange Slovakia, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2012
Dodatok k zmluve o pripojení
510863
Doplnená
0,00 € Orange Slovakia, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2012
Dodatok k zmluve o pripojení
1096012
Doplnená
0,00 € Orange Slovakia, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2012
Dodatok k zmluve o pripojení
1294488
Doplnená
0,00 € Orange Slovakia, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2012
Dodatok k zmluve o pripojení
3726685
Doplnená
0,00 € Orange Slovakia, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2012
Dodatk k zmluve o pripojení
3747493
Doplnená
0,00 € Orange Slovakia, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2012
Dodatk k zmluvy o pripojení
3747565
Doplnená
0,00 € Orange Slovakia, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2012
Dodatok k zmluve o pripojení
0292504
Doplnená
0,00 € Orange Slovakia, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2012
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o pripojení
342-724/2012-III.
0,00 € Orange Slovakia, a.s. Hlavný banský úrad
2. Apríl 2012
Dodatok k zmluve o pripojení č. A6218016
A6218016
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
8. August 2012
Zmluva o dodávke el. energie - služobný byt č. 8
OM-6100878
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Hlavný banský úrad