Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10103
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Marečáková Kubíková Daša
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10097
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Paličková Eva
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10099
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Stolárová Mária Bc.
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10098
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Handzuš Peter
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10100
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Handzušová Viera
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10101
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Sečková Diana
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10096
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Patúš Ján Ing.
7. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10093
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Džurná Petra
7. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10094
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Gajdošová Žaneta
7. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10095
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Pechová Sidónia
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10084
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Hrdinová Anna
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10085
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Cimerman Jaroslav
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/04/10087
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Knapíková Justína
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/04/10088
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Knapík Miroslav
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/04/10086
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Nečas Vladimír
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10089
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kostrošová Natália Mgr.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10090
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kostrošová Natália Mgr.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10091
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kľocová Monika Mgr.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10092
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Nebusová Magdaléna Ing.
5. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10082
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Olejová Janka