Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10178
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Spišáková Katarína Ing.
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/03/10179
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Štelbaská Jana
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/02/10175
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Mudráková Martina
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10176
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Hančár Róbert
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10173
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Korenková Diana
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10174
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kofroň Ján
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10172
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Jurčišin Miloš Ing.
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10169
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Remiašová Gabriela Ing.
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10170
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Goleňová Malíková Anna
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10171
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Goleňová Malíková Anna
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10164
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Tetemonda Štefan
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10165
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Rákociová Eva
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10166
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kramárová Anna
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10167
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Šarišský Jozef
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10168
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Grančaiová Mária
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10161
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Rothová Marta
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10163
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Bukovič Štefan Ing.,Mgr.
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10162
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Mecková Danica
28. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10160
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Jannová Angela
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/04/10159
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Wink Alexander