Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2022
Kúpna zmluva
202214/HY/ZS
46 991,00 € AGROSERVIS spol s r. o. Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
30. Jún 2022
Kúpna zmluva
4/2022
12 915,00 € AUTONOVA, s.r.o. Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
22. August 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
12 044,90 € Roman Zemančík Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo
tz2024-04-02mg1
11 988,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
22. August 2022
Zmluva o dielo
2/2022
7 666,67 € Miroslav Galica Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
25. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 29. januára 2021
Dodatok č. 1
2 188,38 € Mesto Poprad Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
7. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09378
500,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Droppa Michal
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01/09375
398,50 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Čistá Justína Ing.
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/04/09377
196,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kitzová Viera
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01/09376
150,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Čukanová Janka
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01/09374
112,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Zgebura Peter Ing.
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01/09373
70,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Čabajová Gabriela
23. August 2022
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 22/2011/P
Dodatok č. 4
1,00 € Mesto Poprad Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
8. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09379
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Adamec Lukáš
8. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09380
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Petrenková Eva
11. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01/09382
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Baranová Mária
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09383
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Mlynčeková Viera
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09381
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Jarošová Jana
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09384
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Bártová Ľubomíra RNDr.
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09385
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Dominik Juraj Mgr.