Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09379
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Adamec Lukáš
8. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09380
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Petrenková Eva
11. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01/09382
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Baranová Mária
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09383
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Mlynčeková Viera
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09381
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Jarošová Jana
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09384
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Bártová Ľubomíra RNDr.
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09385
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Dominik Juraj Mgr.
21. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09386
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Janoščík Igor
21. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09387
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Čopjanová Ľudmila PhDr
6. Máj 2022
Poistná zmluva o havar. poistení flotily vozidiel
9059804749
0,00 € Generali Poisťovňa, a. s. Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09388
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Gavláková Lucia
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09389
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Oravcová Helena
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09390
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Petríková Miroslava
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09391
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Závacký Jozef
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09392
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Lukačko Jozef Ing.
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09393
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kišš Marek
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09394
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Horváth Tomáš
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09395
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Vartovníková Zita
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09396
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Čechová Mária
7. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09397
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Orolín Ján