Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10184
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Heržák Maroš
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/04/10195
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Vasiľ Ján MUDr.
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10196
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Andreasová Klára Mgr.
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10197
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Jarkulišová Miroslava
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10193
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Vyšňanová Miroslava
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10194
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Baláž Pavol
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10189
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Danko Ján Ing.
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10190
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Vitková Iveta
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10191
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Jaseňáková Petra
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10192
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Deutschová Vlasta
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10185
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Urbanec Martin
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10187
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Hurajtová Silvia
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10188
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Leštáchová Gabriela Ing.
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10186
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Budinský Miroslav
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10182
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Cábocká Alžbeta Mgr.
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/03/10183
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Svitanek Pavel
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10181
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kuchárová Erika PaedDr.
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo
tz2024-04-02mg1
11 988,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/02/10180
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Mačugová Eva
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10177
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Mervová Petra