Centrálny register zmlúv

Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 3/2024
3/2024
101,75 € Jana Hulinová Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
2. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 2/2024
OE-277/2024
72,81 € OBUTY - Richard Tupý Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
25. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
2/2024
0,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2024
1/2024
86,93 € Jana Hulinová Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
10. Apríl 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
GYM/58/2024/1
0,00 € Mgr. Maroš Polaček Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
5. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
5190060985
10,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
5. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
5190060984
10,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
19. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb pre rozpočtovú organizáciu, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
24/44/054/4
113,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
14. Február 2024
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
GYM/14/2024/2
0,00 € RNDr. Jana Darvasiová Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
12. Január 2024
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
GYM/14/2024/1
0,00 € Mgr. Adela Cukerová Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
11. Január 2024
Zmluva o bezplatnom vykonaní služieb zdravotníckeho pracovníka
GYM/11/2024
0,00 € MUDr. Abdul Wares Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
7. December 2023
Dodatok č. 1 k NZ 3/2023
Dodatok č. 1 k NZ 3/2023
0,00 € FK Pokrok SEZ Krompachy, občianskej združenie Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
5. December 2023
Dodatok č. 1 k NZ 4/2023
Dodatok č. 1
0,00 € Centrum voľného času PRIMA Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
10. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
NZ 3/2023
7,33 € FK Pokrok SEZ Krompachy, občianskej združenie Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
10. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
NZ 4/2023
7,33 € Centrum voľného času PRIMA Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
25. Október 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb - v rámci projektu "Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN
23/44/054/1847
85,55 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
18. Október 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
NZ 2/2023
56,60 € OBUTY - Richard Tupý Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
18. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
461 9007834
525,10 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
5. September 2023
Zmluva ŠJ 6/2023
062023
1 137,31 € MPC CESSI a.s. ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy
31. August 2023
Zmluva ŠJ 2/2023
022023
6 897,22 € Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy