Centrálny register zmlúv

Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Zmluva o dielo /Vypracovanie PD - Zníženie energetickej náročnosti budov školy
-CRZ-
73 200,00 € OON Design s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
25. August 2023
Zmluva ŠJ 1/2023
012023
8 040,00 € Mäso Marton s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy
31. August 2023
Zmluva ŠJ 5/2023
052023
7 596,47 € Bigimi s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy
31. August 2023
Zmluva ŠJ 2/2023
022023
6 897,22 € Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy
25. August 2023
Zmluva ŠJ 3/2023
032023
5 795,17 € BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy
30. August 2023
Zmluva ŠJ 4/2023
042023
3 928,96 € Tatranska mliekareň a.s. ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy
10. Február 2023
Kúpna zmluva ŠJ č. 3450/2022
042022
3 321,51 € Tatranska mliekareň a.s. ŠJ pri Gymnáziu Krompachy
19. Apríl 2022
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
-CRZ-
2 022,00 € Mgr. Martin Holečko Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
19. Apríl 2022
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
-CRZ-
2 022,00 € Mgr. Adela Cukerová Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
11. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2018A7976-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
-CRZ-
2 022,00 € osobnyúdaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
5. September 2023
Zmluva ŠJ 6/2023
062023
1 137,31 € MPC CESSI a.s. ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy
10. Február 2023
Kúpna zmluva ŠJ č. 6/2022
062022
674,21 € MPC CESSI a.s. ŠJ pri Gymnáziu Krompachy
18. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
461 9007834
525,10 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2022
11/2022
500,00 € Mesto Krompachy Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
5. September 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
426,70 € EXCLUZIV, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
19. December 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
420,00 € Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
19. December 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
420,00 € Radovan Ďorko Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
19. December 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
420,00 € Control F s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
10. Máj 2023
Servisná zmluva
2023-05-05/001
250,10 € Galarmtech s r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2022
12/2022
200,00 € Mesto Krompachy Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy