Centrálny register zmlúv

Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
0,00 € Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Krompachoch Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
11. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
č. 2
0,00 € Ekover, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
5. Október 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
0,00 € Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Krompachoch Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
5. Október 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
0,00 € Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Krompachoch Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
14. September 2022
Zmluva o výpožičke
-CRZ-
0,00 € Gymnázium Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
14. September 2022
Zmluva o spolupráci
-CRZ-
0,00 € Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
14. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
NZ 3/2022
49,13 € OBUTY - Richard Tupý Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
5. September 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
426,70 € EXCLUZIV, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
23. August 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 2/2022
NZ 2/2022
64,16 € LANTASTI SK, spol. s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve 2/2021 o poskytnutí služieb
1
0,00 € ManyOK Design Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
27. Júl 2022
Zmluva o dielo /Vypracovanie PD - Zníženie energetickej náročnosti budov školy
-CRZ-
73 200,00 € OON Design s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
24. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2022
č. 1
0,00 € OBUTY - Richard Tupý Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2022
11/2022
500,00 € Mesto Krompachy Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2022
12/2022
200,00 € Mesto Krompachy Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
11. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2018A7976-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
-CRZ-
2 022,00 € osobnyúdaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
9. Máj 2022
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
-CRZ-
0,00 € Mgr. Adela Cukerová Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
9. Máj 2022
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
-CRZ-
0,00 € Mgr. Martin Holečko Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
9. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2018A7976-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
-CRZ-
0,00 € osobnyúdaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
19. Apríl 2022
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
-CRZ-
2 022,00 € Mgr. Martin Holečko Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
19. Apríl 2022
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
-CRZ-
2 022,00 € Mgr. Adela Cukerová Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy