Centrálny register zmlúv

Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2018A7976-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
-CRZ-
0,00 € osobnyúdaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
9. Máj 2022
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
-CRZ-
0,00 € Mgr. Adela Cukerová Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
9. Máj 2022
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
-CRZ-
0,00 € Mgr. Martin Holečko Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
9. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2018A7976-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
-CRZ-
0,00 € osobnyúdaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
24. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2022
č. 1
0,00 € OBUTY - Richard Tupý Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve 2/2021 o poskytnutí služieb
1
0,00 € ManyOK Design Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
14. September 2022
Zmluva o výpožičke
-CRZ-
0,00 € Gymnázium Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
14. September 2022
Zmluva o spolupráci
-CRZ-
0,00 € Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
5. Október 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
0,00 € Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Krompachoch Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
5. Október 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
0,00 € Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Krompachoch Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
11. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
č. 2
0,00 € Ekover, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
9. November 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
0,00 € Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Krompachoch Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
10. November 2022
Dohoda č. 22/44/012/21 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm b/ bod 6 zákona č. 417/2013 Zb. o pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda č. 22/44/012/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
29. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
č. 3
0,00 € Ekover, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
4. Január 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre cudzích stravníkov
-CRZ-
0,00 € Slovpol Krompachy spol. s r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
9. Január 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre cudzích stravníkov
-CRZ-
0,00 € Slovpol Krompachy spol. s r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
11. Január 2023
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách
-CRZ-
0,00 € RNDr. Jana Darvasiová Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
30. Január 2023
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách
-CRZ-
0,00 € Mgr. Adela Cukerová Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
31. Január 2023
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách
-CRZ-
0,00 € Mgr. Adela Cukerová Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
9. Február 2023
Zamestnávateľská zmluva
-CRZ-
0,00 € NN Tatry - Sypatia, d.d.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy