Centrálny register zmlúv

Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/44/054/254 uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm d/ zákona č. 5/2004 Zb. o službách zamestnanosti
23/44/054/254
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre cudzích stravníkov
-CRZ-
0,00 € Slovpol Krompachy spol. s r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2018A7976-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
-CRZ-
0,00 € osobnyúdaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
22. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
Dodatok č. 3
0,28 € Ekover, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
14. Február 2023
Dodatok k Kúpnej zmluve ŠJ č. 1/2022
Dodatok
0,00 € Mäso Marton s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu Krompachy
10. Február 2023
Kúpna zmluva ŠJ č. 1/2022
012022
5,00 € Mäso Marton s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu Krompachy
10. Február 2023
Kúpna zmluva ŠJ č. 6/2022
062022
674,21 € MPC CESSI a.s. ŠJ pri Gymnáziu Krompachy
10. Február 2023
Kúpna zmluva ŠJ č. 3450/2022
042022
3 321,51 € Tatranska mliekareň a.s. ŠJ pri Gymnáziu Krompachy
9. Február 2023
Zamestnávateľská zmluva
-CRZ-
0,00 € NN Tatry - Sypatia, d.d.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
1. Február 2023
Dodatok č.2 k Zmluve 2/2021 o poskytnutí služieb
Dodatok č.2
120,00 € ManyOK Design Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
31. Január 2023
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách
-CRZ-
0,00 € Mgr. Adela Cukerová Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
30. Január 2023
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách
-CRZ-
0,00 € Mgr. Adela Cukerová Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
11. Január 2023
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách
-CRZ-
0,00 € RNDr. Jana Darvasiová Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
9. Január 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre cudzích stravníkov
-CRZ-
0,00 € Slovpol Krompachy spol. s r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
4. Január 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre cudzích stravníkov
-CRZ-
0,00 € Slovpol Krompachy spol. s r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
29. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
č. 3
0,00 € Ekover, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
19. December 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
420,00 € Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
19. December 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
420,00 € Radovan Ďorko Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
19. December 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
420,00 € Control F s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
10. November 2022
Dohoda č. 22/44/012/21 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm b/ bod 6 zákona č. 417/2013 Zb. o pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda č. 22/44/012/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy