Centrálny register zmlúv

Trhoviská Ružinov, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
77-2021
1 008,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Zoltán Peller ml.
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
81-2021
154,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. AJMES SK v. o. s.
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
88-2021
1 890,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. KANG TAI s. r. o.
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
89-2021
2 583,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Thanh Tung Hoang
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
92-2021
3 872,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Helena Marková
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
93-2021
6 468,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Alžbeta Berkyová
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
94-2021
6 072,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Zuzana Stanislavská
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
95-2021
6 072,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Zuzana Stanislavská
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
96-2021
6 072,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Zuzana Stanislavská
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
97-2021
4 972,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Zuzana Stanislavská
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
99-2021
1 210,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Eva Bothová
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
102-2021
1 166,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Erol Zulbeari - Zmrzlina Zulbeari
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
103-2021
1 210,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Erol Zulbeari - Zmrzlina Zulbeari
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
104-2021
1 166,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Erol Zulbeari - Zmrzlina Zulbeari
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
130-2021
4 083,20 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Marianna Moškolová
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
131-2021
6 204,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Marianna Moškolová
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
138-2021
3 190,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Attila Haár
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
139-2021
6 380,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Katarína Soósová
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
140-2021
6 666,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Miroslav Irha
27. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
141-2021
6 666,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Ing. Jana Bartalošová