Centrálny register zmlúv

Trhoviská Ružinov, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Čiastková zmluva č.dodávateľa 3101492023 k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
28122022
0,00 € Pow-en a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
14. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
09112022
0,00 € SLOVCLEAN a.s., Ing.Roman Hlocký-ZERO II.,s.r.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
22. November 2022
Zmluva OZ 2 / 2022 o dodávke posypovej soli a nájme veľkoobjemového kontajnera
2/2022
0,00 € Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o prenájme a servisnej službe predložiek
6/2021
0,00 € ŠKP servis s.r.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122053683
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb účtovníctva
2021019
0,00 € LM, s.r.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122046773
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122046775
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov
00008677
0,00 € Ticked Service, s.r.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000304105-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000303993-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000303895-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000303940-002
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000303905-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
9106737733
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o nakladaní s odpadom
2021005
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrickéhozariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122047553
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
2021004
0,00 € Advokátska kancelária Forgáč, s.r.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
210163497
0,00 € VNET a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
001/2021
0,00 € GUARD EYE s.r.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.