Centrálny register zmlúv

Trhoviská Ružinov, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
109-2023
624,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Peter Lovás
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
66-2023
14 400,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Ailei Ji
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
41-2023
7 700,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Igor Balogh
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
36-2023
10 872,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Tetyana Motrunych
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
8-2023
4 032,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. SAŠKA, s.r.o.
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
44-2023
2 160,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Attila Haár
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
1-2023
17 400,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. New Age Food, s.r.o.
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
100-2023
5 760,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Julius Bogdan
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
102-2023
10 560,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Lubor Sárközi - Potraviny Veronika
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
49-2023
12 870,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Phong Nam, s. r. o.
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
65-2023
4 500,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Igor Nešťák
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
33-2023
10 800,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Potfajová Eva
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
53-2023
5 040,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Thuy Do Thi
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
52-2023
6 300,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Thuy Do Thi
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
51-2023
3 360,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Muoi Nguyen Van
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
92-2023
2 640,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Helena Marková
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
93-2023
5 280,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Alžbeta Berkyová
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
96-2023
15 840,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Zuzana Stanislavská
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
94-2023
2 640,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Marianna Moškolová
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
95-2023
5 280,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Marianna Moškolová