Centrálny register zmlúv

Trhoviská Ružinov, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
45-2021
0,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Tetyana Motrunych
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
A20488924
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
20220825
0,00 € 3J s.r.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
14. September 2022
Zmluva o poskutovaní služieb účtovníctva
20220629
0,00 € For Kaste s.r.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
14. September 2022
Zmluva na dodávku a servis dochádzkovéhosystému Fingera č.22060
220680
0,00 € Innovatrics, s.r.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
16. September 2022
Distribúcia elektriny
20211220
0,00 € Pow-en a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
16. September 2022
OLO a.s. zmluva o nakladaní s odpadom
2022001
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
16. September 2022
Zmluva č.PZ00200003905-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
2021010
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
16. September 2022
zmluva č.1118/50/2021 o nakladaní s odpadom
1118/50/2021
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
16. September 2022
zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálneho odpadu na území hl.m.SR BA
2021026
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Trhoviská Ružinov, s.r.o.
16. September 2022
Zmluva o poskytovaní podpory a servisných služieb
202102
0,00 € Fournetix s.r.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
16. September 2022
Zmluva na dodanie ochr.prac.pomôcok, odevov, obuvy
2021022
0,00 € Anton Jendek - A+Z Trhoviská Ružinov, s.r.o.
16. September 2022
Zmluva na dodanie kancelárskych potrieb
2021023
0,00 € Anton Jendek - A+Z Trhoviská Ružinov, s.r.o.
16. September 2022
Zmluva na dodanie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
2021024
0,00 € Anton Jendek - A+Z Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o prenájme a servisnej službe predložiek
6/2021
0,00 € ŠKP servis s.r.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122053683
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb účtovníctva
2021019
0,00 € LM, s.r.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122046773
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122046775
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov
00008677
0,00 € Ticked Service, s.r.o. Trhoviská Ružinov, s.r.o.