Centrálny register zmlúv

Trhoviská Ružinov, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
44-2024
3 837,60 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Attila Haár
23. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
80-2024
13 327,20 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Chi Tran Thi Kim
23. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
77-2024
11 136,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Sinh Nguyen Van
23. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
78-2024
3 140,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Sinh Nguyen Van
23. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
79-2024
7 620,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Tuan Pham Thi Anh
23. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
62-2024
9 064,80 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Dušan Pšúrik
23. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
8-2024
4 212,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Saška, s.r.o.
23. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
10-2024
8 409,60 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Tibor Járosi
23. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
66-2024
14 400,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Ailei Ji
23. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
69-2024
3 261,60 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Jozef Polák
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prevádzkou v objekte priľahlom k Trhovisku Miletičova
127-2024
1 728,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Peter Vávra
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prevádzkou v objekte priľahlom k Trhovisku Miletičova
132-2024
2 160,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Nga Nguyen Thi - Phong ACS
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prevádzkou v objekte priľahlom k Trhovisku Miletičova
119-2024
1 512,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Šaya, s.r.o.
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prevádzkou v objekte priľahlom k Trhovisku Miletičova
108-2024
122,40 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Panter Consulting, s.r.o.
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prevádzkou v objekte priľahlom k Trhovisku Miletičova
103-2024
4 680,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Jozef Polák
23. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
113-2024
1 740,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Horská, s.r.o.
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prevádzkou v objekte priľahlom k Trhovisku Miletičova
114-2024
1 080,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Horská, s.r.o.
23. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
41-2024
10 208,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Igor Balogh
23. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
7-2024
5 248,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Júlia Szabová
23. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
88-2024
5 248,00 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Miroslav Slivovský