Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
3/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
29. Apríl 2024
Vypovedanie Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 17. 2. 2023
1V/2024
0,00 € ALEA Services, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
17. Apríl 2024
Zmluva o podružnom odbere vody a o platbách za podružný odber vody
1/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad TBAU, s. r. o.
17. Apríl 2024
Zmluva o podružnom odbere vody a o platbách za podružný odber vody
2/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad TBAU, s. r. o.
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/2024
10/2024
324,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Andrea Gútová
11. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o rozúčtovaní prevádzkových nákladov
Dohoda o ukončení Zmluvy o rozúčtovaní prevádzkových nákladov
0,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad ANTIK Telecom s. r. o.
25. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/2023
9/2023
252,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Jozef Kopinský
31. Január 2024
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠP Levoča
1/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Stredná odborná škola pedagogická
5. Január 2024
Dodatok č. 1 uzatvorený k Zmluve č. ZM-T-357/2017 uzavretej v zmysle Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike
č. 1
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
2. August 2023
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-357/2017
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-357/2017
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.9/2023
9/2023
936,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Jozef Kopinský
2. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8/2023
8/2023
770,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mária Ochotnicová
6. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2023
6/2023
1 261,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Remus Iseni
6. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2023
7/2023
4 946,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Centrum voľného času v Poprade
6. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5/2023
5/2023
330,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Dana Husárová, Speak Up-jazykové centrum
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023
1/2023
612,00 € Alena Barillová Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2023
2/2023
949,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Katarína Šmihulová
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2023
3/2023
986,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad DFS VENČEK - Poprad
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
4/2023
187,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad A. S. P. SKI
26. September 2023
Zmluva č. 89/2023-G o poskytovaní praktického vyučovania
89/2023-G
0,00 € Súkromná stredná odborná škola služieb Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad