Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2023
Dodatok č.2 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2022
Dodatok č.2 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2022
4 245,10 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Centrum voľného času v Poprade, Mgr. Ingrid Lindemanová-riaditeľka
9. Február 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2006
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2006
1 942,54 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad MUDr. Renáta Lajošová
2. Február 2023
Dohoda č. 54/2023/RÚŠS o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží okresného kola žiakov a žiačok ZŠ v atletike
Dohoda č. 54/2023/RÚŠS
0,00 € Regionálny úrad školskej správy Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2022
164,23 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Alena Barillová
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2022
221,02 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Frisová Dominika
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.4/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.4/2022
484,20 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Katarína Šmihulová
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2022
529,09 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad DFS Venček - Poprad
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2022
360,40 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Jozef Kopinský
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.12/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.12/2022
184,59 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mária Ochotnicová
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.8/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.8/2022
742,01 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Alexander Khachiuri
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.6/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.6/2022
1 026,41 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Remus Iseni
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.11/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.11/2022
471,54 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Dana Husárová
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2022
221,02 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Štefan Novotný
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2020
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2020
7 637,55 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej materskej školy STELLA
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2022
2 364,60 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Centrum voľného času v Poprade, Mgr. Ingrid Lindemanová-riaditeľka
26. Január 2023
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č.ZM-T-357/2017
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č.ZM-T-357/2017
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
14. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
2 500,00 € Ing. Dagmar Melotíková Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
28. Október 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.12/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.12/2022
146,50 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mária Ochotnicová
26. Október 2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
785,00 € ALEA Services Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
24. Október 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.11/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.11/2022
356,72 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Dana Husárová