Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.9/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.9/2022
4 958,17 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Centrum voľného času v Poprade, Mgr. Ingrid Lindemanová-riaditeľka
27. September 2022
Dodatok č. 3 k spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól
dodatok č. 3
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
27. September 2022
Dodatok č. 3 k spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól
Dodatok č. 3
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
27. September 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
5100317864
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
31. August 2022
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2022/2023
3/2022
0,00 € Lunys s.r.o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
27. Júl 2022
Zmluva o dielo
1/2022
13 953,00 € APS Design s.r.o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad