Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2020
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2020
7 637,55 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej materskej školy STELLA
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2022
2 364,60 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Centrum voľného času v Poprade, Mgr. Ingrid Lindemanová-riaditeľka
26. Január 2023
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č.ZM-T-357/2017
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č.ZM-T-357/2017
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
14. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
2 500,00 € Ing. Dagmar Melotíková Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
28. Október 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.12/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.12/2022
146,50 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mária Ochotnicová
26. Október 2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
785,00 € ALEA Services Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
24. Október 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.11/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.11/2022
356,72 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Dana Husárová
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.5/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.5/2022
693,48 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad DSF Venček Poprad Občianské združenie, riaditeľka Mária Baranová
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.10/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.10/2022
1 018,49 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Jozef Kopinský,
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.8/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.8/2022
775,43 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Alexander Khachiuri
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.4/2022
4/2022
509,42 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Katarína Šmihulová
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.1/2022
1/2022
486,86 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Alena Barillová
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.2/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.2/2022
242,15 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad A.S.P SKI, Občianské združenie, Mgr. Patrik Roth-prezident
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.6/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.6/2022
1 101,25 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Remus Iseni
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.3/2022
3/2022
239,79 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Dominika Frisová
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.7/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.7/2022
239,79 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Štefan Novotný
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
11/2022
0,00 € Hossa family, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
10/2022
0,00 € T-613, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. September 2022
Rámcová zmluva
9/2022
0,00 € LUJAN Plus spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. September 2022
Rámcová zmluva o obchodných a dodacích podmienkach č. VO 2022/600
8/2022
0,00 € Sintra, spol. s r. o., Odštepný závod ZDROJ POPRAD Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad