Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.10/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.10/2022
1 018,49 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Jozef Kopinský,
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.8/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.8/2022
775,43 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Alexander Khachiuri
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.4/2022
4/2022
509,42 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Katarína Šmihulová
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.1/2022
1/2022
486,86 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Alena Barillová
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.2/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.2/2022
242,15 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad A.S.P SKI, Občianské združenie, Mgr. Patrik Roth-prezident
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.6/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.6/2022
1 101,25 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Remus Iseni
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.3/2022
3/2022
239,79 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Dominika Frisová
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.7/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.7/2022
239,79 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Štefan Novotný
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
11/2022
0,00 € Hossa family, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
10/2022
0,00 € T-613, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. September 2022
Rámcová zmluva
9/2022
0,00 € LUJAN Plus spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. September 2022
Rámcová zmluva o obchodných a dodacích podmienkach č. VO 2022/600
8/2022
0,00 € Sintra, spol. s r. o., Odštepný závod ZDROJ POPRAD Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva číslo: 6367/2022
7/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a. s. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. September 2022
Kúpna zmluva o dodávke tovarov
6/2022
0,00 € Mirond spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
5/2022
0,00 € Lunys s.r.o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru (potravín) č. 01/2022
4/2022
0,00 € Velička spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.9/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.9/2022
4 958,17 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Centrum voľného času v Poprade, Mgr. Ingrid Lindemanová-riaditeľka
27. September 2022
Dodatok č. 3 k spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól
dodatok č. 3
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
27. September 2022
Dodatok č. 3 k spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól
Dodatok č. 3
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
27. September 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
5100317864
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad