Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Zmluva o dielo
1/2022
13 953,00 € APS Design s.r.o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2020
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2020
7 637,55 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej materskej školy STELLA
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.9/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.9/2022
4 958,17 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Centrum voľného času v Poprade, Mgr. Ingrid Lindemanová-riaditeľka
14. Február 2023
Dodatok č.2 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2022
Dodatok č.2 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2022
4 245,10 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Centrum voľného času v Poprade, Mgr. Ingrid Lindemanová-riaditeľka
14. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
2 500,00 € Ing. Dagmar Melotíková Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2022
2 364,60 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Centrum voľného času v Poprade, Mgr. Ingrid Lindemanová-riaditeľka
9. Február 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2006
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2006
1 942,54 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad MUDr. Renáta Lajošová
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.6/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.6/2022
1 101,25 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Remus Iseni
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.6/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.6/2022
1 026,41 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Remus Iseni
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.10/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.10/2022
1 018,49 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Jozef Kopinský,
26. Október 2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
785,00 € ALEA Services Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.8/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.8/2022
775,43 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Alexander Khachiuri
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.8/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.8/2022
742,01 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Alexander Khachiuri
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.5/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.5/2022
693,48 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad DSF Venček Poprad Občianské združenie, riaditeľka Mária Baranová
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2022
529,09 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad DFS Venček - Poprad
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.4/2022
4/2022
509,42 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Katarína Šmihulová
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.1/2022
1/2022
486,86 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Alena Barillová
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.4/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.4/2022
484,20 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Katarína Šmihulová
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.11/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.11/2022
471,54 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Dana Husárová
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2022
360,40 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Jozef Kopinský