Centrálny register zmlúv

Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
zmluva o dielo
48/2023
100,00 € Barbora Matušková Oravská galéria v Dolnom Kubíne
31. Máj 2023
zmluva o dielo
46/2023
28 200,00 € Chronogram s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
31. Máj 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
47/2023
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Oravská galéria v Dolnom Kubíne
25. Máj 2023
Zmluva o reštaurovaní
45/2023
5 720,00 € Mgr.art.Štefan Kocka Oravská galéria v Dolnom Kubíne
18. Máj 2023
zmluva o dielo
43/2023
200,00 € Michal Machciník Oravská galéria v Dolnom Kubíne
18. Máj 2023
zmluva o dielo
44/2023
200,00 € Viktória Pardovičová Oravská galéria v Dolnom Kubíne
15. Máj 2023
komisionárska zmluva
41/2023
0,00 € Ľubomír Hoľma Oravská galéria v Dolnom Kubíne
15. Máj 2023
zmluva o dielo
42/2023
50,00 € Ľudovít Petránsky Oravská galéria v Dolnom Kubíne
10. Máj 2023
zmluva o vzájomnej spolupráci
40/2023
0,00 € Orava-Prístav MP, s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
5. Máj 2023
zmluva o dielo
34/2023
150,00 € Ján Kuska Oravská galéria v Dolnom Kubíne
5. Máj 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
35/2023
0,00 € Považské múzeum v Žiline Oravská galéria v Dolnom Kubíne
5. Máj 2023
Dohoda o platbách k zmluve o dodávke elektriny č. 32000283
36/2023
4 940,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
5. Máj 2023
Dohoda o platbách k zmluve o dodávke elektriny č. 32092253
37/2023
1 080,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
5. Máj 2023
Dohoda o platbách k zmluve o dodávke elektriny č. 32140633
38/2023
3 868,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
5. Máj 2023
Dohoda o platbách k zmluve o dodávke elektriny č. 32128143
39/2023
132,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
1. Máj 2023
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla
33/2023
80,34 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
28. Apríl 2023
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla
32/2023
99,99 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
29/2023
2 500,00 € Fond na podporu umenia Oravská galéria v Dolnom Kubíne
27. Apríl 2023
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla
30/2023
149,37 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
27. Apríl 2023
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla
31/2023
80,34 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne