Centrálny register zmlúv

Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
30/2022
0,00 € Galéria Ateliér Hlavina Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Jún 2022
komisionárska zmluva
38/2022
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Oravská galéria v Dolnom Kubíne
12. Máj 2022
zmluva o poskytovaní služieb - nájomné za užívanie zariadenia
26/2022
403,20 € Poscom s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
12. Máj 2022
komisionárska zmluva
27/2022
0,00 € Miestny odbor Matice slovenskej Oravská galéria v Dolnom Kubíne
12. Máj 2022
komisionárska zmluva
28/2022
0,00 € Anna Villimová Oravská galéria v Dolnom Kubíne
12. Máj 2022
komisionárska zmluva
29/2022
0,00 € Ľubomír Svýba Oravská galéria v Dolnom Kubíne
29. Apríl 2022
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla 3809006420
23/2022
75,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
29. Apríl 2022
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla 3809006419
22/2022
75,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
29. Apríl 2022
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla 3809006418
21/2022
94,47 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
29. Apríl 2022
návrh poistnej zmluvy poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla 1159000051
24/2022
142,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
29. Apríl 2022
zmluva o dielo
25/2022
150,00 € Ján Kuska Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Apríl 2022
zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia
18/2022
100,00 € Roman Kompaník Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Apríl 2022
zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb
20/2022
384,00 € GIGAnet s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Apríl 2022
zmluva o dielo
19/2022
150,00 € Zuzana Sýkorová Oravská galéria v Dolnom Kubíne