Centrálny register zmlúv

Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2022
Zmluva o dielo
41/2022
500,00 € Vladimír Beskid Oravská galéria v Dolnom Kubíne
16. Júl 2022
Zmluva o dielo
40/2022
500,00 € Michal Černušák Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Jún 2022
Zmluva o reštaurovaní
37/2022
4 560,00 € Mgr. art. Michaela Poliaková Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Jún 2022
Zmluva o reštaurovaní
36/2022
2 504,00 € Mgr. art. Štefan Kocka Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Jún 2022
Darovacia zmluva
35/2022
500,00 € Marián Grigeľ Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Jún 2022
zmluva o dielo
34/2022
70,00 € Andrea Jackulíková Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
33/2022
2 000,00 € Fond na podporu umenia Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
32/2022
0,00 € Fond na podporu umenia Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Jún 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
31/2022
0,00 € Galéria umelcov Spiša Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Jún 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
30/2022
0,00 € Galéria Ateliér Hlavina Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Jún 2022
komisionárska zmluva
38/2022
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Oravská galéria v Dolnom Kubíne
12. Máj 2022
zmluva o poskytovaní služieb - nájomné za užívanie zariadenia
26/2022
403,20 € Poscom s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
12. Máj 2022
komisionárska zmluva
27/2022
0,00 € Miestny odbor Matice slovenskej Oravská galéria v Dolnom Kubíne
12. Máj 2022
komisionárska zmluva
28/2022
0,00 € Anna Villimová Oravská galéria v Dolnom Kubíne
12. Máj 2022
komisionárska zmluva
29/2022
0,00 € Ľubomír Svýba Oravská galéria v Dolnom Kubíne
29. Apríl 2022
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla 3809006420
23/2022
75,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
29. Apríl 2022
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla 3809006419
22/2022
75,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
29. Apríl 2022
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla 3809006418
21/2022
94,47 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
29. Apríl 2022
návrh poistnej zmluvy poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla 1159000051
24/2022
142,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
29. Apríl 2022
zmluva o dielo
25/2022
150,00 € Ján Kuska Oravská galéria v Dolnom Kubíne