Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
64/2024
6 000,00 € Fond na podporu umenia Oravská galéria v Dolnom Kubíne
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
65/2024
3 000,00 € Fond na podporu umenia Oravská galéria v Dolnom Kubíne
9. Máj 2024
Darovacia zmluva
63/2024
0,00 € Ján Rybák Oravská galéria v Dolnom Kubíne
30. Apríl 2024
zmluva o vzájomnej spolupráci
62/2024
0,00 € Orava-Prístav MP, s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
25. Apríl 2024
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla
56/2024
155,86 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
25. Apríl 2024
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla
57/2024
103,67 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
25. Apríl 2024
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla
58/2024
83,30 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
25. Apríl 2024
poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla
59/2024
83,30 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
25. Apríl 2024
zmluva o poskytovaní služieb - nájomné za užívanie zariadenia
60/2024
0,00 € Papaya POS s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
25. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
61/2024
0,00 € Stredoslovenská galéria Oravská galéria v Dolnom Kubíne
18. Apríl 2024
komisionárska zmluva
53/2024
0,00 € Ľubomír Svýba Oravská galéria v Dolnom Kubíne
18. Apríl 2024
komisionárska zmluva
54/2024
0,00 € Anna Villimová Oravská galéria v Dolnom Kubíne
18. Apríl 2024
zmluva o poskytovaní služieb - nájomné za užívanie zariadenia
55/2024
360,00 € Papaya POS s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
5. Apríl 2024
dodatok k zmluve o dielo
49/2024
0,00 € Chronogram s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
5. Apríl 2024
zmluva o dielo a licenčná zmluva
48/2024
0,00 € Dagmar adamusová Oravská galéria v Dolnom Kubíne
5. Apríl 2024
zmluva o dielo a licenčná zmluva
47/2024
0,00 € Katarína Matušková Oravská galéria v Dolnom Kubíne
5. Apríl 2024
zmluva o dielo a licenčná zmluva
46/2024
0,00 € Michal Čajka Oravská galéria v Dolnom Kubíne
5. Apríl 2024
zmluva o dielo a licenčná zmluva
45/2024
500,00 € Klára Bočkayová Oravská galéria v Dolnom Kubíne
5. Apríl 2024
zmluva o dielo a licenčná zmluva
44/2024
500,00 € Daniela Čarná Oravská galéria v Dolnom Kubíne
5. Apríl 2024
dodatok k zmluve o dielo
50/2024
0,00 € VYTES, s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne