Centrálny register zmlúv

Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
zmluva o dielo
26/2024
7 200,00 € Tvorivec s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
2. Február 2024
dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
27/2024
0,00 € BASKO.sk s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
26. Január 2024
Dodatok k zmluve o vzájomnom poskytnutí služieb
21/2024
0,00 € GIGAnet s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
26. Január 2024
Zmluva o prijímaní platobných kariet
22/2024
0,00 € Tatra banka a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
26. Január 2024
Kúpna zmluva
24/2024
3 400,00 € Zahorian Van Espen s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
26. Január 2024
Darovacia zmluva
25/2024
0,00 € Miroslav Zeman Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Január 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
20/2024
0,00 € RUMANSKÝ ART CENTRE, n. o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Január 2024
Kúpna zmluva
19/2024
2 000,00 € Miroslav Sandanus Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Január 2024
Kúpna zmluva
18/2024
2 800,00 € Marek Jarotta Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Január 2024
Darovacia zmluva
17/2024
0,00 € Marek Jarotta Oravská galéria v Dolnom Kubíne
19. Január 2024
poistná zmluva - cestovné poistenie a asistenčné služby
16/2024
2,46 € Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
15. Január 2024
zmluva o dielo
13/2024
100,00 € Ľudovít Petránsky Oravská galéria v Dolnom Kubíne
15. Január 2024
zmluva o dielo
14/2024
150,00 € Václav Macek Oravská galéria v Dolnom Kubíne
15. Január 2024
zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia
15/2024
100,00 € Zuzana Zahradníková Oravská galéria v Dolnom Kubíne
11. Január 2024
zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia
1/2024
100,00 € Natália Kozáková Oravská galéria v Dolnom Kubíne
11. Január 2024
Dohoda o platbách k zmluve o dodávke elektriny č. 32128143
2/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
11. Január 2024
dodatok ku komisionárskej zmluve
7/2024
0,00 € Ivan Melicherčík Oravská galéria v Dolnom Kubíne
11. Január 2024
Zmluva o zriadení a používaní konta
6/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský Oravská galéria v Dolnom Kubíne
11. Január 2024
Dohoda o platbách k zmluve o dodávke elektriny č. 32128143
5/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
11. Január 2024
Dohoda o platbách k zmluve o dodávke elektriny č. 32140633
4/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Oravská galéria v Dolnom Kubíne