Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
Rámcová dohoda
282/12/2023/SCKSK
6 450,00 € AXRON s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. December 2023
Rámcová dohoda
283/12/2023/SCKSK
5 011,20 € AXRON s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. December 2023
Kúpna zmluva
281/12/2023/MI
467,40 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
11. December 2023
Nájomná zmluva
174/09/2023/TV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Zemplínska Teplica
11. December 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 2 k 428/11/2021/SNV
38 400,00 € INSET s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. December 2023
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1 k 131/04/2022/SCKSK
0,00 € PLUTKO, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. December 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 88/03/2022/SNV
292 790,06 € STRABAG s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4. December 2023
dohoda o finančnom vysporiadaní
1455/11/2023/TV
2 148,00 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4. December 2023
dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
dodatok k zmluve 504/12/2012 (5100613063C/2023)
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30. November 2023
dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov
233/11/2023/MO
0,00 € Tatrakon plus, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30. November 2023
rámcová zmluva
275/11/2023/RV
77 040,00 € Alfasol, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30. November 2023
zmluva o úprave práv a povinností
229/11/2023/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja František Kurta, Mária Kurtová
24. November 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 39/02/2020/SCKSK
2 880,00 € EP Projekt s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
23. November 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 188/05/2022/TV
0,00 € MOSTAT s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
23. November 2023
Nájomná zmluva
216/10/2023/RV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Pašková
23. November 2023
Nájomná zmluva
176/09/2023/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja František Ilenin
22. November 2023
zmluva o úprave práv a povinností
187/09/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja SPP - distribúcia a.s. Bratislava
22. November 2023
dohoda o spolupráci
234/11/2023/SNV
0,00 € Branislav Mikolaj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. November 2023
dohoda o spolupráci
235/11/2023/SNV
0,00 € Tomáš Dolný - tombus Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. November 2023
dohoda o spolupráci
236/11/2023/SNV
0,00 € Martin Ridzoň Správa ciest Košického samosprávneho kraja