Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2022
Nájomná zmluva
14/01/2022/TV
0,00 € Obec Slivník Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. Apríl 2022
zmluva o výpožičke
403/11/2021/TV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Zemplínska Teplica
8. Apríl 2022
Nájomná zmluva
38/02/2022/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Jamník
8. Apríl 2022
zmluva o výpožičke
40/02/2022/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Rakovec nad Ondavou
14. Apríl 2022
Rámcová dohoda
112/03/2022/MO
0,00 € VSK MINERAL s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. Apríl 2022
zmluva
98/03/2022/SNV
0,00 € Ing. Peter Girovský PhD, Mgr. Gabriela Girovská Správa ciest Košického samosprávneho kraja
26. Apríl 2022
zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
143/04/2022/SCKSK
0,00 € Stredná odborná škola techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. Apríl 2022
dodatok k protokolu
Dodatok č. 11 k Protokolu č. 3 o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 01.07.2015
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. Apríl 2022
dodatok ku kolektívnej zmluve
dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
0,00 € Rada predsedov základných organizácií Integrovaného odborového zväzu pri Správe ciest Košického samosprávneho kraja Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. Apríl 2022
dodatok k rámcovej zmluve
dodatok č. 1 k 179/10/2020/SCKSK
0,00 € HARD PLUS, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
3. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A19698387
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4. Máj 2022
Nájomná zmluva
81/03/2022/RV
0,00 € Ladislav Mészner Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Máj 2022
zmluva o úprave práv a povinností
128/04/2022/SNV
0,00 € Obec Odorín Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Máj 2022
zmluva o výpožičke
205/06/2021/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Vajkovce
6. Máj 2022
dodatok k rámcovej zmluve
dodatok č. 1 k 69/02/2021/MO
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Máj 2022
dodatok k rámcovej zmluve
dodatok č. 1 k 70/02/2021/MI
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Máj 2022
dodatok k rámcovej zmluve
dodatok č. 1 k 71/02/2021/SCKSK
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Máj 2022
dodatok k rámcovej zmluve
dodatok č. 1 k 72/02/2021/MO
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Máj 2022
dodatok k rámcovej zmluve
dodatok č. 1 k 74/02/2021/MO
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Máj 2022
dodatok k rámcovej zmluve
dodatok č. 1 k 78/02/2021/MI
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja