Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
zmluva o poskytovaní právnych služieb
222/10/2023/SCKSK
12 000,00 € doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
27. Október 2023
zmluva o úprave práv a povinností
191/10/2023/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Štefan Rakacký, Loreta Rontová
27. Október 2023
Nájomná zmluva
165/08/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Odorín
26. Október 2023
zmluva o úprave práv a povinností
190/10/2023/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja MANEX spol. s r.o.
25. Október 2023
Rámcová dohoda
219/10/2023/SCKSK (Z202311239_Z)
13 050,00 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Október 2023
zmluva o úprave práv a povinností
215/10/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Odorín
25. Október 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
220/10/2023/SNV
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Správa ciest Košického samosprávneho kraja
24. Október 2023
Rámcová dohoda
218/10/2023/SCKSK (Z202310372_Z)
11 089,00 € TR TECHNIC s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. Október 2023
Nájomná zmluva
214/10/2023/TV
1,00 € Mesto Trebišov Správa ciest Košického samosprávneho kraja
17. Október 2023
Rámcová dohoda
213/10/2023/SCKSK (Z202310406_Z)
23 000,00 € Pasz s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
16. Október 2023
Kúpna zmluva
200/10/2023/SCKSK (Z202310804_Z)
33 183,40 € Up Déjeuner, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
16. Október 2023
Rámcová dohoda
212/10/2023/SCKSK
1 997,04 € Tempus-Trans s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
11. Október 2023
zmluva o úprave práv a povinností
181/09/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ing. Viktor Matúš
11. Október 2023
zmluva o úprave práv a povinností
192/10/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Odorín
5. Október 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 07/01/2022/TV
118 006,81 € EUROVIA SK, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
2. Október 2023
zmluva o dielo
180/09/2023/SNV
282 644,47 € TRIS, spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
2. Október 2023
Rámcová dohoda
183/09/2023/SCKSK
162 254,47 € TRIS, spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. September 2023
zmluva o poskytovaní strážnej služby
178/09/2023/SCKSK
839 258,50 € KASprof-SECURITY agency s.r.o., r.s.p. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. September 2023
zmluva o úprave práv a povinností
119/06/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2023
zmluva o úprave práv a povinností
124/06/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja SPP-distribúcia a.s. Bratislava