Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Kúpna zmluva
298/12/2023/SCKSK
92,16 € Tempus-Trans s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. Január 2024
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 2 k 06/01/2022/MO
0,00 € Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. Január 2024
dodatok k nájomnej zmluve
dodatok č. 1 k 27/02/2023/RV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ing. Peter Bero
25. Január 2024
zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
300/12/2023/TV
187,88 € Mesto Sečovce Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. Január 2024
Nájomná zmluva
301/12/2023/RV (00237/2023-PNZ-P40077/23.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. Január 2024
Nájomná zmluva
302/12/2023/SNV (02886/2023-PNZ-P41061/23.00)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Správa ciest Košického samosprávneho kraja
17. Január 2024
rámcová zmluva o dielo
299/12/2023/SCKSK
4 451,37 € WEXIM TRUCK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
17. Január 2024
Kúpna zmluva
01/01/2024/SCKSK
226,80 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
17. Január 2024
Kúpna zmluva
297/12/2023/SCKSK
1 034,47 € WEXIM TRUCK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
16. Január 2024
Nájomná zmluva
198/10/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ján Grega, Jaroslav Fedorš, Katarína Fedoršová
15. Január 2024
uznanie dlhu a dohoda o úhrade dlhu
05/01/2024/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10. Január 2024
Nájomná zmluva
164/08/2023/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Občianska združenie lokalita pri cintoríne Rozhanovce
10. Január 2024
Kúpna zmluva
296/12/2023/SCKSK
3 051,60 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. Január 2024
zmluva o úprave práv a povinností
221/10/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Viktor Frankovič, Dana Frankovičová
9. Január 2024
zmluva o úprave práv a povinností
172/09/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ľuboš Novák
9. Január 2024
zmluva o úprave práv a povinností
277/11/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Attila Popovics, Renáta Popovicsová
9. Január 2024
dodatok k protokolu o zverení nehnuteľností
Dodatok č. 11 k Protokolu č. 1
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. Január 2024
dodatok k protokolu o zverení nehnuteľností
Dodatok č. 13 k Protokolu č. 4
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. Január 2024
dodatok k protokolu o zverení nehnuteľností
Dodatok č. 15 k Protokolu č. 3
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. Január 2024
dodatok k protokolu o zverení nehnuteľností
Dodatok č. 16 k Protokolu č. 5
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja