Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2024
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 274/11/2023/KE
921,17 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
10. Marec 2024
dodatok k protokolu
Dodatok č. 16 k Protokolu č. 3
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. Marec 2024
podnájomná zmluva
11/01/2024/MO
0,00 € PD Čečejovce, družstvo Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. Február 2024
odstúpenie od zmluvy
129/04/2021/MI - odstúpenie
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Február 2024
rámcová zmluva o dielo
18/02/2024/SCKSK
11 160,00 € WEXIM TRUCK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
28. Február 2024
rámcová zmluva o dielo
19/02/2024/SCKSK
8 040,00 € Štefan Nagy - FAN-AUTO Správa ciest Košického samosprávneho kraja
27. Február 2024
Kúpna zmluva
17/02/2024/SCKSK
3 856,80 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
26. Február 2024
dodatok k nájomnej zmluve
dodatok č. 2 k 139/07/2017/RV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Február 2024
Rámcová dohoda
279/11/2023/SCKSK
1 747 222,80 € MBM-GROUP, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
21. Február 2024
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1 k 21/02/2023/SCKSK
0,00 € Tatra Tender s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
21. Február 2024
kúpna zmluva
15/02/2024/MI
40,80 € Kallisto s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. Február 2024
zmluva o dielo
12/02/2024/TV
24 966,66 € Kabys s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. Február 2024
dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
27/02/2024/MO
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
16. Február 2024
rámcová zmluva o dielo
16/02/2024/MO
3 689,04 € WEXIM TRUCK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
13. Február 2024
Nájomná zmluva
21/02/2024/SNV (02966/2023-PNZ-P41094/23.00)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. Február 2024
zmluva o úprave práv a povinností
284/12/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja SPP - distribúcia a.s. Bratislava
12. Február 2024
zmluva o úprave práv a povinností
285/12/2023/RV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Štítnik
12. Február 2024
rámcová zmluva o dielo
295/12/2023/SCKSK
4 651,51 € WEXIM TRUCK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. Február 2024
dodatok ku kúpnej zmluve
dodatok č. 1 k 62/04/2023/SCKSK
44 400,00 € Alfasol, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. Február 2024
kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva 2024
0,00 € Rada predsedov základných organizácií Integrovaného odborového zväzu pri Správe ciest Košického samosprávneho kraja Správa ciest Košického samosprávneho kraja