Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zamestnávateľská zmluva
143/2024
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
25. Apríl 2024
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 1/2024
141/2024
0,00 € Fyzická osoba Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
5. Apríl 2024
Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
139/2024
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
140/2024
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
2. Február 2024
Nájomná zmluva na krátkodobý nájom
138/2024
500,00 € Kultúrne centrum Bojnice, p. o. m. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
20. Január 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - súvislá odborná prax
136/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice Piaristická spojená škola Františka Hanáka, organizačná zložka Piaristická stredná odborná škola F. Hanáka
20. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov
137/2024
0,00 € FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
20. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
135/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
28. Jún 2023
Zmluva o dodávke plynu
114/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
28. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
115/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
30. December 2023
Kolektívna zmluva
134/2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
30. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
1/2024/ŠJ
16 702,37 € T-613 s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
30. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
2/2024/ŠJ
4 761,00 € DUKE, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
30. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
3/2024/ŠJ
4 995,42 € CHRIEN, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
30. December 2023
Rámcová dohoda
4/2024/ŠJ
23 293,90 € Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
30. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
5/2024/ŠJ
11 717,10 € INMEDIA, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
30. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
6/2024/ŠJ
20 516,62 € ZELMIX s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
30. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
7/2024/ŠJ
1 922,47 € QUALITED s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
14. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov
133/2023
0,00 € FATRA SKI, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
8. December 2023
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedgogickej praxe pre študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
132/2023
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice